Daniela, 15 let

Tabulka hodnocení
Hodnocení 1. pololetí 2. pololetí
Zář Říj Lis Pro Led Úno Bře Dub Kvě Čer
1. Školní výsledky Známy ve škole 14 15 10 10 7 6 0
Hodnocení učitele 0 0 0 0 0 0 0
2. Mimoškolní
aktivita
Kroužky, zájmové čin. 5 10 5 0 0 0 0
Mimoř. aktivity, sport 5 8 4 4 4 4 0
3. Chování Hodnoc. vychovatelky 2 5 1 2 5 5 0
Hod. hl. vych. a ředit. 2 10 2 2 8 7 0
 
Celkem za měsíc 28 48 22 18 24 22 0
Celkem za pololetí 140 22

Komentář vychovatelky:

"září 18 - adaptace rychlá ve škole i v DD, samostatná při PNV, navštěvuje zumbu + AJ, drzá vůči dětem i dospělým, nerespektuje pravidla, ráda pomáhá při úklidu říjen 18 - ve škole zlepšení, občas nevhodné chování, v DD občas náladová, snaží se pomáhat, začala aktivně tancovat, nacvičuje vystoupení" listopad 18 - učí se jen co musí, náladová, předvádivá, v rámci RS bez problémů, nevhodné chování k taneční lektorce, zrušeno vystoupení na vánočním koncertu prosinec 18 - škola špatné známky, chování vyzývavé, dvakrát odmítla jít do školy, konfliktní chování, nerespektuje autoritu leden 19 - učení odbývá, špatné hodnocení, nemá žádné koníčky, pracovní činnosti plní únor 19 - ve škole se nesnaží, učení ji nebaví, v DD celkem funguje, pomáhá v RS březen 19 - nehodnocena - na dlouhodobém podmínečném propuštění u rodičů celý měsíc

Odměny

1. místo – 250 a více bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 1000 Kč poukázkou)
2. místo - 200-249 bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 750 Kč poukázkou)
3. místo - 150-199 bodů (finanční odměna 200 Kč hotově a 500 Kč poukázkou)