Pomoz mu do života!

Projekt Pomoz mu do života! vznikl počátkem roku 2014. Je zaměřen jako další z programů na aktivní a efektivní pomoc dospívajícím v jednom z nejtěžších období jejich života – v době přechodu z ústavní výchovy v dětském domově do samostatného života „tam venku“ a je úzce propojen s projektem Rok poté

Období odchodu dospívajícího z dětského domova (18 – 26 let, dle délky studia) je pro mladé lidi v ústavní výchově jedno z nejkrizovějších. Tito mladí lidé nemají velmi často žádné rodinné zázemí, finanční prostředky, potřebné znalosti a dovednosti pro samostatný život, neorientují se v ekonomické, úřední či právní problematice, nemají zajištěno bydlení, práci, nemají žádné blízké ani potřebné kontakty…

Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit těmto mladým lidem vstup do reálného života za zdmi dětského domova a poskytnout jim co nejširší možnou podporu, počínaje podporou vzdělávání či přímé intervence v dětských domovech již několik let před tímto okamžikem, dále pak podporou finanční, materiální, ale také aktivní pomocí s hledáním ubytování a zaměstnání, poskytováním poradenství, kontaktů či obyčejného lidského zázemí.

Pomáhejte těmto dospívajícím spolu s námi! Staňte se průvodcem konkrétního mladého člověka, který Vaši pomoc uvítá a potřebuje! Můžete se zapojit také finančně, a to formou příspěvku či pravidelného spoření vybranému jednotlivci (100% této částky bude předáno vybrané osobě v den odchodu z dětského domova). V případě Vašeho zájmu o přímý kontakt Vám rádi poskytneme potřebné údaje, neváhejte se proto na nás obrátit!

Upozornění – vzhledem k omezené personální kapacitě nadačního fondu budou Vaše příspěvky připsány níže zpravidla do 14 dnů. Děkujeme za pochopení!

V případě, že se rozhodnete podporovat konkrétní dítě, kontaktujte nás prosím emailem na info@srdcenadlani.com, abychom Vás mohli včas upozornit na případný odchod dítěte z DD a výplatu naspořené částky!

Prosíme stávající dárce o zaslání kontaktních údajů! Děkujeme!

O Vaši pomoc stojí tito mladí lidé, kteří se Vám rádi představí vlastnoručně psaným medailonkem:

Jméno Naspořená částka Obrázek
Alexandra
2850 Kč
Brigita 0 Kč
Esma 0 Kč
Gábina 0 Kč
Kristýna 2000 Kč
Nikol 0 Kč
Ondra 0 Kč
Patrik 500 Kč
Páťa 2000 Kč
Simona 600 Kč