Projekty

Motivační program

Záměrem Motivačního programu je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích – komplexní školní úspěšnost, mimoškolní aktivity a chování, a za dosažené výsledky obdrží finanční odměnu. Více o projektu

Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!

Kroužkovné

Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů její pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila!

Projekt prázdninové praxe

Cílem tohoto projektu je připravit děti na přechod ze školy do reálného pracovního prostředí. Dětem je zajištěna čtrnáctidenní praxe V Praze pokud možno podle oboru, který studují. Děti mají možnost nejen se setkat s reálným pracovním prostředí, ale také vyzkoušet si samostatný život vně dětského domova.
Více o projektu

Projekt Stipendium

Projekt Stipendium je zacílen na finanční podporu dospívajících od 15 let věku a na získání či prohloubení předem vytipovaných v životě uplatnitelných dovedností dětí. Projekt probíhá korespondenční formou pravidelně každý měsíc.
Více o projektu

Projekt pedagogicko-psychologické péče

Tento projekt probíhá od roku 2008 formou intervence psychologa či pedagogicko-psychologického poradce přímo v domovech, a to v pravidelném režimu nebo dle aktuálních potřeb. Projekt je zaměřený na osobnostní, sociální a etickou výchovu, komunikaci, porozumění sobě samému a druhým. Pomáhá dětem odstraňovat či zmírňovat specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, apod.), výchovné či osobní obtíže. U dětí má projekt velký ohlas, děti mají v psychologa důvěru a svěřují se mu se svými problémy, vnímají jej často jako důvěryhodného přítele „zvenčí“.
Více o projektu

Víkendové workshopy

Jedná se zpravidla o sobotní jednodenní setkání dětí od 15 let s týmem SND a mentory či školiteli. Cílem projektu je nejen strávit příjemné společné chvíle, ale především se něco praktického naučit, a to zážitkovou formou. Tématy budou: sociální dovednosti, finanční gramotnost, pracovní pohovor, komunikace, exkurze do pracovních provozů apod. Lektoři budou z řad SND nebo odborníci z různých profesí a jelikož už cesta je cíl, děti se budou do Prahy z DD a zpět dopravvat samostatně.

Projekt Rok poté…

Projekt Rok poté… je zaměřen na podporu mladých dospělých, kteří domov již opustili. V tomto velmi rizikovém období se nadační fond Srdce na dlani snaží o poskytnutí maximální možné podpory každému, komu není lhostejný jeho vlastní osud a chce se na své životní dráze aktivně podílet.
Více o projektu

Podpora bydlení

Podpora bydlení se týká všech mladých dospělých s ukončeným středním vzděláním (učiliště, SŠ), opouštějících prostředí dětského domova. Cílem projektu je poskytnout možnost klidnějšího a plynulého „rozjezdu“, čas pro hledání vhodného zaměstnání a čas pro „rozkoukání se“. Podmínkou je pouze aktivní spolupráce se SND. Podporu je možné čerpat takto:

1. měsíc – doložím zaplacený nájem = podpora až 6000Kč

2. měsíc – doložím zaplacený nájem + prac. smlouvu = podpora až 6000 Kč

3. měsíc – doložím zaplacený nájem + stále pracuji = podpora až 6000 Kč

4. – 12. měsíc – doložím zaplacený nájem + stále pracuji = podpora 3500Kč/měsíc

Podpora na odchodnou až 15.000 Kč

Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše 15.000 Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží.