Co děláme

Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života.

Hlavním posláním Nadačního fondu Srdce na dlani je pomoci dětem v dětských domovech přes jejich nemilosrdný osud prožít šťastné dětství, plně se integrovat do společnosti a vychovat z dětí sebevědomé a samostatné osobnosti, které po opuštění domova dokáží čelit nástrahám života.

Jaké jsou CÍLE Nadačního fondu Srdce na dlani?

 • prožití šťastného dětství a dospívání
 • plná integrace dítěte do společnosti
 • dítě připravené na život mimo domov
 • dosažení nejvyššího možného a ukončeného vzdělání
 • skutečný dobrý start do života

Jaké jsou OBLASTI PODPORY?

 • prevence delikventního chování dětí
 • vzdělávání a výchova
 • volnočasové aktivity
 • podpora sportovních činností
 • úprava prostředí domova
 • materiální vybavení domova

 Jaké jsou PROSTŘEDKY k dosažení cílů?

 • akce
 • projekty
 • finanční podpora
 • materiální podpora
 • psychologové atd.